Een concreet voorbeeld

De hieronder beschreven supervisiebijeenkomsten met Evelyne vertellen in vogelvlucht een kenmerkend aspect van mijn manier van supervisie geven. Daarmee is niet gezegd dat je als supervisant bij mij met beelden moeten werken.
Wat ik wil laten zien is dat het een invalshoek is waarin ik goed in het moment kan afstemmen op jou en je werkinbreng en een krachtige leeromgeving kan creëren waarin eigen regie houden centraal blijft staan. Ik noem het naast de gesprekskant in supervisie een extra invalshoek van mij.

Een voorbeeld uit de praktijk

Evelyne legt mij haar situatie voor waarin ze vertelt over hoe ze haar kwaliteiten meer op haar werk tot uitdrukking wil laten komen.

Middels het werken met vloerankers kwam in een eerdere supervisiebijeenkomst het verschil naar voren tussen haar wensen en de dagelijkse praktijk. Er staat voor haar een onoverbrugbare ijsmuur tussen beide gebieden.

Ik vraag haar beide gebieden uit te beelden met pastelkrijt en geef daarbij enkele voorbeelden uit het boek ‘atlas van de belevingswereld’. Het toevoegen van speelsheid komt ook in het gebied van haar wensen naar voren en ze gaat enthousiast doch schuchter aan de gang. Ze tekent ook een derde gebied die alles kan blijven overzien zoals in een ‘oog van de storm’. Deze voorgestelde beeldspraak herkent ze. Het geeft haar een lichamelijk gevoel van meer lucht en vrijheid. Ze lacht erbij en kijkt opgewekt waar eerder de hele situatie haar een bedrukte en serieuze uitstraling gaf
In de volgende supervisiebijeenkomst doe ik haar het voorstel om dierfiguren toe te voegen aan alle gebieden om alle kanten in haar en haar werk- en thuissituatie nog meer stem te geven. Er komt o.a. een schildpad op de plaats van haar huidige werk die achter een muur zit. De daarop volgende sessies gaan over hoe de schildpad in contact kan komen met de andere gebieden en hoe de andere dieren uit deze gebieden haar daarbij kunnen helpen. Het gesprek via haar zelfgemaakte metafoor hielp haar om met een mildere blik en met meer afstand en luchtigheid naar haar situatie te kijken en ontwikkelstappen te ontdekken.