Privacyverklaring & Cookiegebruik

Maartje Rommens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Maartje Rommens is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Goudkompas. Zij is te bereiken via info@praktijkgoudkompas.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk Goudkompas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik via de website verwerk:

– voor- en achternaam
– mailadres
– telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk via de website
Via de website verzamel ik geen gevoelige of bijzonder persoonsgegevens (denk hierbij aan BSN nummer, bankgegevens etc.)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Praktijk Goudkompas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om contact met u op te nemen om bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek in te plannen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar de gegevens die wij verzameld heb via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Inzendingen van het formulier worden 1 week op de webserver bewaard en daarna permanent en volledig verwijderd.

Hoe ik omga met persoonsgegevens die ik van u nodig heb voor een correcte dossiervorming (deze worden pas later en dus niet via de website verzonden) verwijs ik u naar de privacyverklaring met betrekking tot dossiervoering.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Goudkompas verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven of instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Goudkompas  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Praktijk Goudkompas gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over cookiegebruik op deze website kunt u hier kijken: www.cookiechecker.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens verkregen via de website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Goudkompas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkgoudkompas.nl.

Hoe ik omga met persoonsgegevens die ik van u nodig heb voor een correcte dossiervorming (deze worden pas later en dus niet via de website verzonden) en hoe u hier inzage in kunt krijgen, verwijs ik u naar de privacyverklaring met betrekking tot dossiervoering.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Praktijk Goudkompas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@praktijkgoudkompas.nl

Gebruik van Social Media koppelingen
Op onze website worden geen koppelingen gebruikt naar social media kanalen.

Gebruik van foto’s van personen op deze website
Wij gebruiken foto’s op onze website enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@praktijkgoudkompas.nl. zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
info@praktijkgoudkompas.nl spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt noch info@praktijkgoudkompas.nl noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van info@praktijkgoudkompas.nl